ESM CONTENT AGREEMENT

“Енгейдж Спортс Медия” Съгласие за Съдържание.

“Енгейдж Спортс Медия” намира съдържание от социалните мрежи и получава съгласието на авторите им за употреба в телевизионни предавания, преса, радио или уеб сайтове.

Със съгласието си да използваме вашето съдържание, вие опълномощавате “Енгейдж Спортс Медия” и техните партньори да излъчват или пре-публикуват вашето съдържание. Това позволява на “Енгейдж Спортс Медия” и техните партньори да използват вашето съдържание в цялост или като част от телевизионни програми, в онлайн плейъри и/или в техните канали в YouTube. Вие запазвате правото си на собственост.

“Енгейдж Спортс Медия” винаги изисква от партньорите си да опоменават източника на всеки материал, който използват.

“Енгейдж Спортс Медия” работи с някои от най-големите марки в света на спорта и новинарските емисии като:

“Уърлд Ръгби”, “Гинес Про12 Ръгби”, “Делхи Динамос” и “Гудууд Рейсинг”.

Като информирате “Енгейдж Спортс Медия”, че съдържанието ви може да бъде използвано, вие се съгласявате със следното:

  • Вие потвърждавате, представяте и гарантирате, че сте собственик на Съдържанието, или че имате необходимите лицензи, права, съгласия и пълномощни да дадете лиценз за Съдържанието на “Енгейдж Спортс Медия”.

  • С настоящото, вие предоставяте на “Енгейдж Спортс Медия” глобален, не-ексклузивен, постоянен лиценз, който подлежи на трансфериране и не плаща авторски права, да използва, възпроизвежда, разпространява, изработва производни, излага и излъчва Съдържанието в които и да било медийни формати и по които и да било медийни канали.

 

Благодарим Ви,

“Енгейдж Спортс Медия”